Cynhadledd Flynyddol / Annual Conference

2019-06-12 00:00:00

Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd
Mercure Holland House Hotel, Cardiff

Gan barhau i adeiladu ar lwyddiant Cynhadledd Flynyddol y llynedd, thema y gynhadledd eleni yw 'Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg'. Pris tocyn: £185 (pris isod yn cynnwys TAW)

Continuing to build on the success of last years’ Annual Conference that hosted an international theme, this year’s Annual Conference focus is ‘Devolution and Delivering Public Value in Education’. Ticket price: £185 (price shown below includes VAT)


Tocyn cynnar / Early bird £223.00Gwerthu allan / Sold OutGwerthu allan / Sold Out
Tocyn / Ticket £223.00

Mewngofnodi / Login

Cofrestru / Register